Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „NeuroetiKA: između bioetike i neuroznanosti“, održan je u petak, 9. lipnja 2017. godine u kongresnoj dvorani Slatkovodnog akvarija Karlovac- AQUATIKA. Skup je održan u organizaciji Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Dokumentacijsko-istraživačkog centra za europsku bioetiku „Fritz Jahr“ Sveučilišta u Rijeci, Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Veleučilišta u Karlovcu, Hrvatskog liječničkog zbora- podružnica Karlovac i Opće bolnice Karlovac. Ovim skupom brojni su stručnjaci iz područja zdravstva dali svoj doprinos u razvoju bioetičkih misli kroz profile različitih struka. Među aktivnim sudionicima skupa bile su i kolegice Vanja Pranjić, bacc.med.techn. i Anamarija Novačić Cindrić, bacc.med.techn. u koautorstvu s bivšom učenicom Medicinske škole Karlovac, Ivanom Španić, koja je trenutno studentica studija Sestrinstva na Sveučilištu Sjever u Varaždinu. Kolegice su prikazale rezultate provedenog istraživanja u Medicinskoj školi Karlovac na temu: „Stavovi i iskustva srednjoškolaca o osobama s duševnim smetnjama“. Kroz rad je prikazan problem stigme nad osobama s duševnim smetnjama te su ponuđena moguća rješenja na pitanje destigmatizacije u programu srednjoškolskog obrazovanja. Jedan od ciljeva Skupa bio je predstaviti perspektivu Karlovca- grada susreta prema unaprjeđenju kvalitete cjelokupnog zdravlja naših sugrađana.

Ivana Crevar, bacc.med.techn.

Skip to content