U okviru Erasmus+ projekta pod nazivom „Budi sretan, budi zdrav“ Medicinsku školu Karlovac posjetio je tim Udruge slijepih USKA. Na taj način obilježen je Međunarodni dan bijelog štapa. Udruga slijepih USKA na čelu s predsjednikom Mirsadom Bećirovićem ima dugogodišnju suradnju s Medicinskom školom Karlovac gdje educira nove generacije budućih zdravstvenih djelatnika o komunikaciji, pristupu i mogućnostima osoba s oštećenim vidom. Prilikom posjete, tajnica Romija Radočaj Naglić upoznala je učenike s radom i ciljevima udruge, uslugama, programima i projektima namijenjenim osobama s oštećenjem vida, predsjednik Mirsad Bećirović upoznao ih je s tiflotehničkim i zdravstvenim pomagalima kojima se služe slijepe osobe u svakodnevnom životu, poput dugog bijelog štapa, govornih pametnih telefona i računala, zvučnih knjiga, govornog toplomjera i tlakomjera, govornih uređaja za mjerenje razine glukoze, poput freestyle libre senzora za mjerenje razine glukoze u krvi. Videća pratiteljica Sanja Jakić demonstrirala je tehnike kretanja uz pomoć videćeg pratitelja i načina komunikacije s osobama s oštećenim vidom. Dopredsjednica Suzana Margić demonstrirala je kroz pokazne vježbe s učenicima način ispravne komunikacije s osobama s oštećenjem vida pri zdravstvenim pregledima i zahvatima. Ovakav oblik međusektorske suradnje ima za cilj uz edukaciju i senzibilizaciju polaznika za potrebe osoba s invaliditetom s ciljem poboljšanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom u svim segmentima života, kao i pružanje usluga podrške koje su u doticaju s osobama s invaliditetom kako bi stekle potrebna znanja i vještine pri komunikaciji i pristupu osobama s oštećenjem vida. Edukacija je održana u Medicinskoj školi Karlovac, za učenike koji sudjeluju u Erasmus + projektu pod vodstvom diplomirane medicinske sestre Valerije Žapčić. Prilog Trend televizije možete pogledati na sljedećoj poveznici: Prilog Trend televizije

Valerija Žapčić, dipl.med.techn.

 

Skip to content