Savjetovanje s javnošću

POZIV JAVNOSTI NA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O NACRTU STATUTA MEDICINSKE ŠKOLE KARLOVAC

Razlozi donošenja akta: Sukladno uputama osnivača: Karlovačke županije

Ciljevi provođenja savjetovanja: Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti sa Statutom Medicinske škole Karlovac te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Rok za podnošenje mišljena, primjedbi i prijedloga: Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 30.09.2020. do 05.10.2020.godine.

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga: Mišljenja, primjedbe i prijedloge dostaviti na adresu elektronske pošte: medicinska.skola@ka.t-com.hr  ili na adresu Medicinska škola Karlovac, dr. Andrije Štampara 5, 47 000 Karlovac. Kontakt osoba: Službenik za informiranje Zoran Svete, zoran@apsplit.hr, tel. 021/319-816.

NAPOMENA: Duljina trajanja savjetovanja s javnošću kraća je od preporučenih 15 dana Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) da bi se ispoštovao zadani rok za donošenjem navedenog akta od strane osnivača.

Priloženi dokumenti:

  1. Nacrt Statuta Medicinske škole Karlovac 2020.
  2. Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću
  3. Izvješće o savjetovanju s javnošću
Skip to content