Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (obrtnice, potvrde obiteljskih liječnika, preporuka HZZ-a i sl.) je 24.6. sukladno kalendaru u Publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2013./2014. – Idemo u srednju!. Originale predane dokumentacije temeljem koje su ostvarena dodatna prava učenici će početkom nastavne godine morati dostaviti srednjoj školi u koju se upišu, a škole koje su temeljem te dokumentacije evidentirale dodatna prava zadržavaju kopije.

Skip to content