Primalja

Fizioterapeutski tehničar
Z

Zanimanje:

primalja

Opis:

Primalja pruža zdravstvenu njegu trudnicama, rodiljama, skrbi za novorođenčad i dojenčad. Može raditi i na ginekološkim odjelima pružajući osnovnu sestrinsku skrb ženama s bolestima reproduktivnog sustava.

Potrebno obrazovanje:

Za obavljanje poslova primalje, potrebno je završiti najmanje srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program primalje-asistentice/primaljskog asistenta, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Visoku razinu obrazovanja primalje stječu uspješnim završetkom odgovarajućeg prediplomskog i diplomskog svučiličnog stutija ili integriranog prediplomskog ili di0plomskog sveučilišnog studija čime se stječe kvalifikacija prvostupnika/ice primaljstva odnosno magistra/re primaljstva.

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nastavni plan za smjer primalja

Opis poslova

Primalja je zdravstvena djelatnica, čije je područje rada porodiljsko-ginekološka zdravstvena skrb. Ima specifičnu ulogu na području zdravstvene sigurnosti žena u trudnoći, pri porodu i u poslijeporođajnom razdoblju.

Ima važnu ulogu u savjetovanju i edukaciji zdravih i bolesnih osiguranica i njihovih obitelji.

Primalja skrbi o trudnici od trenutka dolaska u bolnicu; pruža joj podršku, prati njeno zdravstveno stanje i priprema ju za porođaj. Pri porodu pomaže trudnici, vodi računa o sprečavanju eventualne zaraze i prepoznavanju znakova mogućih komplikacija. Prepoznaje nepravilan tijek poroda i pravodobno poduzima potrebne mjere, pomaže liječniku pri spontanim i težim porođajima. Brine o tek rođenom djetetu; o prohodnosti dišnih putova, tonusu mišića, sudjeluje u procjeni njegova općeg stanja. Primalja poduzima potrebne mjere u nužnim slučajevima, njeguje novorođenčad i dojenčad, organizira, prati ili izvodi propisani dijagnostičko-terapeutski program. Primalja nakon poroda skrbi o majci novorođenčeta; brine o njenom odmoru, prehrani i psihičkom stanju. Pojašnjava majci tehnike pravilnog dojenja, provođenja higijene, te daje upute o brizi za dijete nakon otpusta iz bolnice, do dolaska patronažne sestre.

Znanja, vještine i poželjne osobine

U teoretskom dijelu osposobljavanja buduća primalja stječe znanja iz humanističkih, društvenih i prirodoslovnih znanosti.

Treba imati znanja o kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi, posebno njezi trudnica, rodilja, novorođenčadi, dojenčadi i bolesnica s ginekološkim bolestima; iz područja socijalne medicine i zdravstvene psihologije, te znanja i vještine za izvođenje dijagnostičko-terapeutskog programa u suradnji sa stručnjacima drugih područja rada.

Primalja treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti, dobre opće spretnosti i otpornosti na stres, empatična, razvijenih komunikacijskih vještina.

Mogućnosti zapošljavanja

Primalje se uglavnom zapošljavaju u rodilištima i u patronažnoj službi domova zdravlja.

Primalja

Uvjeti rada

Primalja obavlja posao u zatvorenom prostoru, na poslu vrlo često stoji ili hoda. Sjedi gotovo jedino pri obavljanju administrativnih poslova. Često se treba sagibati, dizati i prenositi teške terete (pri spremanju postelje, okretanju i namještanju rodilje u odgovarajući položaj, premještanju s postelje na postelju, na operacijski stol ili na kolica i sl.). Radi u timu i stalno je u kontaktu s ljudima. Najčešće je u kontaktu s pacijenticama, članovima njihovih obitelji, drugim članovima tima.

Pri radu može biti izložena neprijatnim mirisima, prljavštini, vrućini, vlazi, ovisno o radnom mjestu i stanju u zdravstvenim ustanovama. Izložena je stresu, zbog mogućnosti nepredviđenog patološkog ishoda poroda. Radi u dnevnim i noćnim smjenama, nedjeljom i praznikom.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže, kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Skip to content