Povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a (1.12.) Hrvatski zavod za javno zdravstvo, UN tematska skupina za HIV/AIDS i Ministarstvo organiziraju nacionalnu kampanju promocije edukacije, zaštite i testiranja na HIV „Znanje pobjeđuje“. Kako bi promovirale važnost edukacije i zaštite zdravlja među mladima ove tri partnerske organizacije pokreću keativni nagradni natječaj “Znanje pobjeđuje – ‘ajde priključi se!” za izradu  infoslika. S ciljem poticanja svjesnosti i komunikacije među mladima o HIV/AIDS-u: prevenciji, vršnjačkoj (“peer”) edukaciji, odgovornom spolnom ponašanju, testiranju, ranom otkrivanju infekcije i liječenju, ljudskim pravima.

 

Kampanja HIV prevencije „Znanje pobjeđuje“

Edukacija, zaštita i testiranje na HIV od su velikog značaja za sprečavanje širenja, liječenje i skrb. Znanje o rizicima i kako se zaštititi od HIV-a i drugih spolno prenosivih infekcija sprečavaju ili smanjuju rizik nastanka infekcije. Saznavanje HIV statusa testiranjem osoba koje su bile u situaciju u kojoj su se mogle zaraziti, omogućuje rano otkrivanje dijagnoze čime se sprečavaju ili smanjuju komplikacije bolesti, poboljšava životna prognoza oboljelim osobama, te sprečava širenje infekcije na druge.  Pristup vrlo učinkovitoj terapiji je uvelike smanjio smrtnost i sam pobol. Znanje je važno za sprečavanje bolesti i zaštitu spolnog, reproduktivnog i općeg zdravlja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo redovito sudjeluje u velikom međunarodnom istraživanju o zdravstvenom, pa i spolnom, ponašanju mladih. Prosječna dob stupanja u spolne odnose u Hrvatskoj  je 16 godina za dječake i 17 godina za djevojčice. Kad je riječ o rizičnim spolnim odnosima odnosno preranom stupanju u spolne odnose stanje nije alarmantno, no i dalje treba provoditi edukaciju i prevenciju. I u zadnjem istraživanju provedenom 2010. godine, 26% dječaka i 13% djevojčica u dobi od 15 godina izjavilo da je spolno aktivno. Prema tim brojkama mladi u Hrvatskoj su se svrstali negdje u sredini ljestvice. Ako govorimo o spolnoj aktivnosti kod dječaka onda smo na 23. od 37 zemalja koje su sudjelovale u istraživanju. Najmanje je spolno aktivnih u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj i Slovačkoj.  Djevojčice su se po udjelu spolno aktivnih svrstale na 33. mjesto od 37. Kad je riječ o spolnom ponašanju, stanje  nije alarmantno, no postoje i oni ponašanjem koji riskiraju infekcije, koje ako se ne liječe mogu dovesti do razvoja komplikacija, kroničnih oštećenja raznih organa, neplodnosti pa i ozbiljno ugroziti zdravlje i život. Petina adolescenata spolno je aktivna bez ikakve zaštite.

drawings, and paintings… Any form of media

iNAGRADA!

Za radove prijavljene na natječaj mogu glasati svi koji žele „lajkanjem“ unutar aplikacije za natječaj na Facebook stranici CroAids. Sve pristigle radove postaviti ćemo u posebnu Galeriju slika na fb stranici CroAids. Posebno povjerenstvo odabrat će pobjednika, a njegova škola će biti  nagrađena  osobnim računalom.

Skip to content