• za učenike koji ne polože neki od ispita u ljetnom roku, a žele ponovo polagati ispit te za učenike koji neki od ispita žele ponovo polagati kako bi ostvarili bolji rezultat (veću ocjenu)
  • prijava ispita za jesenski rok 7.2022. – 31.7.2022. (www.postani-student.hr )
  • kalendar i vremenik za jesenski rok državne mature objavljeni su na ncvvo.hr
Skip to content