Dana 10.travnja 2017.g održano je predavanje u Medicinskoj školi Karlovac na temu “Nacionalni preventivni programi”. Ovo je treće predavanje koje se boduje od strane Hrvatske komore medicinskih sestara, a koje je organizirano u našoj školi! Koliko je bitno cjeloživotno širiti svjetonazore o prevenciji teških bolesti kao što su karcinomi govorila je sestra Valerija Žapčić, dipl.med.techn., a odaziv kolegica i kolega na predavanje govori o potrebi trajne edukacije.

Vanja Pranjić, bacc.med.techn.

Skip to content