Prim.dr.sc. Dubravka Čaržavec sa Zavoda za Hematologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, održala je u četvrtak 29. rujna 2016. godine u 18,30 sati u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ predavanje na temu “Multipli mijelom”. Predavanje je organizirala Udruga oboljelih od karcinoma „Novi život“ čiji je predsjednik gospodin Ivan Ribić. Predavanju su prisustvovali učenici 5.A razreda Medicinske škole Karlovac u sklopu predmeta Metodika zdravstvenog odgoja s mentoricom i dio učenika 4.B razreda u sklopu predmeta Zdravstvena njega – mentalno zdravlje. Nakon predavanja na temu „Multipli mijelom“ koji je druga najčešća zloćudna bolest u hematologiji, učenici, kao i svi drugi građani koji su prisustvovali predavanju, imali su priliku postavljati pitanja vezana uz temu predavanja i pitanja vezana uz zloćudne bolesti. Predsjednik udruge, gospodin Ivan Ribić, uručio je po završetku predavanja, predstavniku Medicinske škole Karlovac priručnik „Multipli mijelom“, autorice Ljiljane Pamper, dipl.med.sestre.

Vanja Pranjić, bacc.med.techn.

Skip to content