MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

47000 Karlovac, Dr. Andrije Štampara 5, tel./fax: (047) 431-371

e-mail: medicinska.skola@ka.t-com.hr

 

Klasa:132-01/19-02/3

Urbroj:2133-43-19-02

 

Karlovac, 9.9.2019. godine

POZIV NA TESTIRANJE

 TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture,  na neodređeno nepuno radno vrijeme 33 sata tjedno, koji je objavljen dana 26.08.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Medicinske škole Karlovac, http://www.ss-medicinska-ka.skole.hr/  u rubrici pod nazivom „Natječaji“.

održat će se dana 11.9.2019. godine u Medicinskoj školi Karlovac, u knjižnici škole, putem intervjua.

  1. Testiranje za 1. grupu održati će se u

 

  • 8:00 sati –  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja te početak intervjua

 

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Redni broj  PREZIME I IME KANDIDATA
    1. Ivana Starešinčić Grčić
    2. Mislav Žirovčić
    3. Mateja Gržan
    4. Nikola Dragičević
    5. Ino Tomičić

 

  1. Testiranje za 2. grupu održati će se u
  • 12:00 sati –  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata/kinja te početak intervjua

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj  PREZIME I IME KANDIDATA
1. Nevio Kok
    2. Stanislava Jovanović
    3. Ivana Vrbetić Lipošćak
    4. Lorena Orešković
    5. Zvonimir Conjar

Ako kandidat   ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA

Kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će započeti intervju.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

 

 

 

 

 

Skip to content