MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

Dr. Andrije Štampara 5

KARLOVAC

 

Klasa:132-01/18-01/01

Urbroj:2133-43-18-01-01

 

Karlovac,16. siječnja 2018.

 

 

Temeljem čl. 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17) ravnateljica Medicinske škole Karlovac donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto voditelja računovodstva Medicinske škole Karlovac

 

  1. Poništava se natječaj za radno mjesto voditelj/voditeljica računovodstva Medicinske škole Karlovac na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, objavljen dana 21.12.2017. godine na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj stranici Medicinske škole Karlovac.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

U Karlovcu, 16. siječnja 2018.

 

Ravnateljica:

Jasminka Štajcer, mag. nov.

 

Dostaviti:

  1. Kandidatima prijavljenim na natječaj

Priloženi dokumenti:

odluka_o_ponistenju_natjecaja

Skip to content