Odgojno-obrazovno istraživanje navika kockanja i klađenja učenika prvih razreda srednjih škola Karlovačke županije

Suradnja Ekonomsko-turističke škole Karlovac i Medicinske škole Karlovac

 

Voditelji istraživanja/projekta:

Sanja Penić, prof. savjetnik biologije i kemije

Marko Šegavić, dipl. ing. biologije – ekologija

 

Istraživanjem smo nastojali osvijestiti problem potencijalne ovisnosti o kockanju i klađenju među učenicima srednjih škola. Istraživanje je provedeno u školskoj godini 2019./2020., od rujna do svibnja. Istraživanjem je obuhvaćeno 186 učenika prvih razreda iz dvanaest srednjih škola Karlovačke županije.

Popis škola: Ekonomsko-turistička škola Karlovac, Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin, Gimnazija Karlovac, Medicinska škola Karlovac, Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac, Srednja škola Duga Resa, Srednja škola Slunj, Prirodoslovna škola Karlovac, Obrtnička i tehnička škola Ogulin, Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Tehnička škola Karlovac i Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac.

U istraživanje smo uključili zainteresirane učenike drugih razreda Ekonomsko-turističke škole Karlovac i Medicinske škole Karlovac. Iz Ekonomsko-turističke škole Karlovac sudjelovali su sljedeći učenici: Hrsan Bjegović Nela, Lončarić Ema, Lukunić Dorotea, Martinović Ana, Matko Sara, Novogradec Lea, Pavlaković Nika, Pavlović Mirna i Pogelšek Nika. Iz Medicinske škole Karlovac sudjelovali su sljedeći učenici: Belavić Karla, Brebrić Mateja, Furdek Bruno, Gojak Anamarija, Jurčić Antonela, Katić Nika, Knežević Kristina, Omanović Sarah, Predrag Lorena, Šimatić Anamarija, Tukarić Ingrid, Tutić Tanja i Vidović Ema.

Realizacija ovog istraživanja zahtijevala je nekoliko predradnji: predstavljanje istraživanja ravnateljima matičnih škola te učenicima drugih razreda,  dobivanje suglasnosti ravnatelja srednih škola Karlovačke županije za sudjelovanje njihovih učenika u istraživanju, dobivanje suglasnosti od roditelja učenika i kontaktiranje razrednika oko provedbe ankete za učenike na satu razrednika.

Za potrebe istraživanja kreirana je WhatsApp grupa „Kockica“, a odaziv učenika je bio izvrstan. Na jednom od sastanaka  postavili smo hipoteze istraživanja koje je trebalo opravdati ili opovrgnuti.

Hipoteze istraživanja bile su: na slučajnom uzorku učenika prvih razreda srednjih škola Karlovačke županije navika kockanja i klađenja javlja se kod 15 % učenika, među anketiranim učenicima biti će veća učestalost ove navike kod učenika muškog spola, učenici koji dobivaju tjedno manje džeparca skloniji su ovoj navici, učenici čiji se roditelji/skrbnici bave kockanjem i klađenjem skloniji su ovoj navici i učenici koji se klade i kockaju čine to najčešće putem interneta.

Na drugom sastanku  s učenicima podijelili smo ih u parove i odredili škole u kojima će provesti anketiranje. Učenici su kreirali anketne listiće s 24 pitanja o navikama kockanja i klađenja pomoću stručne literature. Samostalno su kontaktirali razrednike prvih razreda i dogovorili posjetu školi. S obzirom da jedan dio škola nije u gradu Karlovcu, učenici su planirali putovanje van termina redovne nastave. Učenici su proveli anketiranje po gore navedenim školama Karlovačke županije i izradili grafički prikaz rezultata istraživanja za svaku školu. Sumativni rezultat izradili su voditelji istraživanja. Planirali smo izlaganje rezultata u matičnim školama na sjednici Nastavničkog vijeća, no s obzirom na novonastalu situaciju s Covid-19 odlučili smo predstaviti rezultate istraživanja na mrežnoj stranici škole. U suradnji s učenicima proveli smo samovrednovanje upitnikom za samoprocjenu.

U idućoj školskoj godini planiramo ponoviti isto istraživanje s učenicima četvrtih razreda srednjih škola Karlovačke županije te usporediti rezultate.

Vjerujemo da smo uspjeli ostvariti jedan od glavnih ciljeva našeg istraživanja i potaknuli učenike na samoprocjenu ovisničkog ponašanja.

Autori…

Odgojno_obrazovno_istrazivanje_navika_kockanja_i_kla_enja_ucenika__1._razreda_srednjih_skola_Karlovacke_zupanije-_projekt

Skip to content