OBRANA ZAVRŠNOG RADA – šk.god. 2015./2016.

Smjer: medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

 

Ponedjeljak, 30.5.2016. od 14 sati

ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKIH BOLESNIKA

Mentor: Ana Rahija

ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNOG DJETETA I ADOLESCENATA

Mentor: Božica Markešić

 

Utorak, 31.5.2016. od 14 sati

ZDRAVSTVENA NJEGA – SPECIJALNA

Mentor: Manuela Stipančić

ZDRAVSTVENA NJEGA STARIJIH OSOBA

Mentor: Vanja Pranjić

 

Priloženi dokumenti:
Skip to content