Učenici koji su stekli pravo upisa u Medicinsku školu Karlovac moraju se upisati u školu u vremenskom periodu od 14.-18. srpnja 2014. godine, od 8,00 do 12,00 sati.

Skip to content