Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, članovi Povjerenstva za provođenje istih Medicinske škole Karlovac, očituju se sljedećim priopćenjem:

Dvije ponude davatelja usluga, putničkih agencija, pristigle su na Javni poziv br. 1/2022. Obje ponude zadovoljavaju tražene uvjete te ih se poziva na prezentaciju programa koja će se održati u srijedu, 21.prosinca 2022. u 18.00 sati u prostorijama Medicinske škole Karlovac, Andrije Štampara 5 u Karlovcu.

Prezentacije će se održati uz prisustvo roditelja učenika i članova Povjerenstva. Predviđeno vrijeme svake pojedinačne prezentacije bit će 20 minuta.

Putničke agencije, prezenteri programa i sadržaja iz Javnog poziva br. 1/2022 su:

  • N.A.B.A.R. – TOURS; Putnička agencija d.o.o. Rijeka
  • CROMA TOURS d.o.o. Lovran

Obavjest o pozivnom natječaju

Skip to content