O školi

Medicinska škola

Medicinska škola Karlovac počela je s radom 1960. godine pod nazivom “Škola za medicinske sestre”. U 2000. godini svečano je obilježena 40. godina postojanja.

Većina učenika, po završetku školovanja zaposlila se u Karlovcu, diljem Hrvatske, a ima ih zaposlenih u struci u mnogim europskim i prekomorskom zemljama. Mnogi nastavljaju školovanje na Zdravstvenom veleučilištu, Medicinskom fakultetu i drugim fakultetima. Trenutno u Karlovačkoj županiji, Zagrebu i ostalim hrvatskim gradovima radi preko 50 liječnika specijalista koji su završili našu školu.

Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za smjerove:

  • medicinska sestra / tehničar (četverogodišnji program)
  • medicinska sestra / medicinski tehničar opće njege (petogodišnji program)
  • fizioterapeutski tehničar / tehničarka
  • sanitarni tehničar / tehničarka
  • medicinski kozmetičar / kozmetičarka
  • primalja – asistentica / asistent
  • farmaceutski tehničar / tehničarka

Medicinska škola Karlovac počela je s radom 1960. godine pod nazivom “Škola za medicinske sestre”. U 2000. godini svečano je obilježena 40. godina postojanja. Većina učenika, po završetku školovanja zaposlila se u Karlovcu, diljem Hrvatske, a ima ih zaposlenih u struci u mnogim Europskim i prekomorskom zemljama. Mnogi nastavljaju školovanje na zdravstvenom veleučilištu, medicinskom fakultetu i drugim fakultetima. Trenutno u karlovačkoj županiji, Zagrebu i ostalim hrvatskim gradovima radi preko 50 liječnika specijalista koji su završili našu školu.

Škola ima 10 razrednih odjela i odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za smjerove:

– medicinska sestra – medicinski tehničar opće njege (petogodišnji program)

– fizioterapeutski tehničar

– sanitarni tehničar

– medicinski kozmetičar

– primalja.

U 1999. godini škola je proširena. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa je s 1 200 000,00 kuna financiralo nadogradnju polivalentne dvorane i proširenje knjižnice. Škola se tako uspjela proširiti propisanim standardima i zahtjevima novog stoljeća. U studenome 2001. dovršena je izgradnja športskog igrališta pokraj škole za održavanje sati tjelesne i zdravstvene kulture, ali i slobodnog vremena mladih. Školska knjižnica djeluje kao knjižnično-informacijski centar gdje je učenicima omogućen pristup Internetu, a opremljena je lektirom, referentnom literaturom, stručnom medicinskom literaturom i zbirkom DVD-a koji se koriste u nastavnom procesu.

Učenici na nastavi

Od školske godine 2009./2010. uvodimo novi smjer medicinski kozmetičar.

Tijekom 2009. godine dvije učionice su preuređene za kabinetsku nastavu. Za potrebe novog smjera medicinskog kozmetičara, odobrenog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, uređeni su kozmetički kabinet i kemijski kabinet sa najmodernijim namještajem i opremom koja u potpunosti zadovoljava potrebe nastave.

U 2010. godini postavljeni su gromobrani i nova ograda oko školskog igrališta. Škola se redovito održava i priprema za 50 godina škole.

Od školske godine 2010./2011. započinjemo s obrazovanjem za medicinsku sestru / tehničara opće njege (petogodišnji program).

U studenom 2010. godine škola je svečano obilježila 50. godišnjicu djelovanja. Svečanost se održala u školskoj dvorani, a odazvao se veliki broj uzvanika iz drugih odgojno-obrazovnih institucija, županije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

U ožujku 2011. godine škola je bila domaćin državnog natjecanja Schola medica. Na natjecanju smo osvojili 1. mjesto u zanimanju medicinska sestra/medicinski tehničar. Kako bi se natjecanje moglo kvalitetno održati, Karlovačka županija je odobrila sredstva za kupnju dvije lutke za zdravstvenu njegu i ostalu potrebnu opremu za kabinet zdravstvene njege.

Nakon dugog razdoblja provedenog na zajedničkom zemljištu, Medicinska škola Karlovac se osamostalila i dobila svoju katastarsku česticu pod brojem 2349/2 čime je ostvarila mogućnost dogradnje škole. Tijekom 2012. godine Opća bolnica Karlovac i Medicinska škola Karlovac odvajaju instalacije kako bi se škola u potpunosti osamostalila.

Naši učenici redovito posjećuju Dječji odjel Opće bolnice Karlovac gdje olakšavaju bolničke dane djeci tako što održavaju prigodne priredbe. Sudjeluju u organiziranju akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi za građanstvo obilježavajući tim akcijama Dan sestrinstva, Dan dijabetičara, Dan bolesnika i Dan zdravlja. Učenici završnih razreda uz pomoć svojih mentora održavaju predavanja u osnovnim školama karlovačke županije s temama: Ovisnosti, Alkoholizam, Spolni život, Higijena, Spolne bolesti i kontracepcija. Svake školske godine učenici koji navrše 18 godina sudjeluju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Učenici naše škole sudjeluju na natjecanjima schola medica (čitaj: skola medika), latinski jezik, hrvatski jezik, matematika, biologija, Lidrano, i sportskim natjecanjima na kojima postižu izvrsne rezultate.

Kroz sve te aktivnosti učenici se odgajaju prema etičkim načelima i humanosti te pripremaju za poziv zdravstvenih djelatnika koji je jedna od najplemenitijih zvanja. Cilj programa za obrazovanje medicinska sestra – medicinski tehničar je osposobiti ih za izvođenje zdravstvene njege, razumijevanje osnovne biološke građe i funkcioniranje tijela, osposobljavanje za rad na zaštiti i unapređivanje zdravlja kao član tima za hitne medicinske postupke i za vođenje temeljite dokumentacije. Posebno značenje pridaje se razvijanju humanog odnosa prema bolesniku i čuvanju profesionalne tajne. Sastavni dio čini i strukovna praksa čiji je zadatak postupno uvođenje u zanimanje u realnim uvjetima. Učenici se u prvom razredu pripremaju u kabinetu zdravstvene njege, a u drugom razredu počinju obavljati praksu u Općoj bolnici Karlovac. Za obavljanje tog specifičnog i odgovornog rada važno je da osoba bude psihički zdrava i motivirana za rad s bolesnikom. Stoga je za upis u Medicinsku školu Karlovac obvezna potvrda Medicine rada o psihofizičkom zdravlju.

Nakon završenog programa i položenog završnog ispita učenici se mogu zaposliti u klinikama, domovima zdravlja, domovima umirovljenika, dječjim vrtićima, zavodima iz područjima zdravstva te u kućnoj njezi. Tijekom školovanja za fizioterapeutskog tehničara učenici savladavaju znanja o hidroterapiji, termoterapiji, krioterapijskim postupcima, ultrazvučnoj terapiji, elektroterapiji, kinezoterapiji, te medicinsko-masažne tehnike kao što su klasično-ručna masaža, limfna masaža, vezivno-tkivna masaža, te masaža uz pomoć elektroaparata. Fizioterapeutski tehničar se obrazuje u području zdravstva te se osposobljava za obavljanje zadaća u području fizikalne medicine i rehabilitacije. On je član rehabilitacijskog tima u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama. Nakon završenog programa i položenog završnog ispita učenik može nastaviti školovanje na odgovarajućem strukovnom studiju ili drugom visokom učilištu. Prilikom zapošljavanja učenici naše škole zbog dobre edukacije rado su primljeni na radna mjesta i u drugim ustanovama diljem Hrvatske i u inozemstvu.

 

Skip to content