NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u program obrazovanja bit će od 11. do 13. srpnja 2022. u vremenu od 9:00 do 14:00 sati u prostorijama Medicinske škole Karlovac, dr. Andrije Štampara 5.  Potrebnu dokumentaciju moguće je poslati i na mail adresu: upisimsk@gmail.com

Dokumenti potrebni za upis su: upisnica, liječnička svjedodžba medicine rada, dokumenti na temelju kojih su ostvareni dodatni bodovi te potvrda o uplati naknade za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole školske godine 2022./ 2023. u iznosu od 200,00 kn. Primjer uplatnice sa svim potrebnim podatcima za uplatu nalaze se na stranicama škole.

U obrazovni program medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege upisuju se dva razredna odjela ( 48 učenika) u matičnoj školi, te jedan odjel ( 20 učenika) na izdvojenoj lokaciji škole u Ogulinu. Nastava će se odvijati u prostorijama Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana, Struga 3, Ogulin.

Učenici obrazovnog programa medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege biraju dva izborna predmeta.

  1. izborni predmet : Katolički vjeronauk ili Etika
  2. izborni predmet: Građanski odgoj ili Njemački jezik (početni)

Učenici obrazovnog programa farmaceutski tehničar/ tehničarka imaju jedan izborni predmet (Katolički vjeronauk ili Etika)

Provjera predznanja engleskog jezika za učenike koji ga nisu učili tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, a žele ga učiti kao 1. strani jezik, bit će 30. lipnja 2022. u 9:00 sati.

Provjera predznanja njemačkog jezika za učenike koji ga nisu učili tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, a žele ga učiti kao 1. strani jezik, bit će 30. lipnja 2022. u 9:00 sati.

Primjer naloga uplatnice

Skip to content