Natječaj za popunu radnog mjesta

Medicinska škola Karlovac, Karlovac, dr. Andrije Štampara bb raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

  1. Profesor/profesorica stručnih predmeta, doktor medicine, jedan izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme 22 sata tjedno.

Uvjet: VSS, doktor medicine, položen stručni ispit i položena pedagoška grupa predmeta

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-isp., 90/11. i 16/12, 86/2012., 94/13., 152/14.)

Za navedeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Za natječaj dostaviti: zamolbu, životopis, dokaz o završenom obrazovanju, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci) i elektronički zapis osiguranja s HZMO-a.

 

OIB: 91734340338,

MB: 3791831

 

Karlovac, 31. ožujka 2016.                                                  ravnateljica:

Jasminka Štajcer, mag. nov.

 

Priloženi dokumenti:
Skip to content