Natječaj za popunu radnog mjesta

Medicinska škola Karlovac, Karlovac, dr. Andrije Štampara bb raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

Spremač/spremačica Škole na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno.

Uvjet: završena osnovna ili srednja škola, poželjno radno iskustvo na poslovima spremača/ice u obrazovnim ustanovama

Uz zamolbu je potrebno dostaviti:

životopis, dokaz o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom odnosu iz HZMO-a) i potvrda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak sukladno čl. 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Rok za podnošenje zamolbi je 8 dana od dana objave natječaja zaključno sa 12. lipnja 2015. godine poštom na adresu: Medicinska škola Karlovac, dr. Andrije Štampara bb, 47000 Karlovac, “za natječaj za radno mjesto spremača/ice”. Kandidati prijavljeni na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, biti će pozvani na razgovor. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U Karlovcu, 03. lipnja 2015.

Ravnateljica:

Jasminka Štajcer, mag. nov.

 

 

Priloženi dokumenti:
Skip to content