Natječaj za popunu radnog mjesta

Medicinska škola Karlovac, Karlovac, dr. Andrije Štampara bb raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

  1. Stručni učitelj/učiteljica, prvostupnica baccalaurea sestrinstva, jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme 27 sati tjedno (zamjena za bolovanje).

Uvjet: VŠS, prvostupnica baccalaurea sestrinstva, položen stručni ispit i položena pedagoška grupa predmeta

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-isp., 90/11. i 16/12, 86/2012., 94/13.)

 

Za navedeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

 

Natječaj je otvoren 7 dana od dana objave.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole.

 

 

OIB: 91734340338,

MB:03791831

 

Karlovac, 11. rujna 2014.

 

 

Ravnateljica:

Jasminka Štajcer, mag. novinarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloženi dokumenti:
Skip to content