Natječaj za popunu radnog mjesta

Medicinska škola Karlovac, Karlovac, dr. Andrije Štampara bb raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 

  1. Profesor/profesorica stručnih predmeta, doktor medicine, jedan izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme 22 sata tjedno.

Uvjet: VSS, doktor medicine, položen stručni ispit i položena pedagoška grupa predmeta

 

  1. Profesor/profesorica stručnih predmeta, doktor medicine, jedan izvršitelj, rad na neodređeno nepuno radno vrijeme 18 sati tjedno.

Uvjet: VSS, doktor medicine, položen stručni ispit i položena pedagoška grupa predmeta

 

  1. Profesor/profesorica stručnih predmeta, doktor medicine, jedan izvršitelj, rad na određeno nepuno radno vrijeme 5 sati tjedno od 02. rujna 2013. do 31. kolovoza 2014.

Uvjet: VSS, doktor medicine, položen stručni ispit i položena pedagoška grupa predmeta

 

  1. Stručni učitelj/učiteljica prvostupnica/baccalaurea sestrinstva dva izvršitelja, rad na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjet: VŠS, prvostupnica/baccalaurea sestrinstva, položen stručni ispit i položena pedagoška grupa predmeta

 

  1. Stručni učitelj/učiteljica prvostupnica/baccalaurea sestrinstva jedan izvršitelj, rad na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno) od 02. rujna 2013. do 31. kolovoza 2014.

Uvjet: VŠS, prvostupnica/baccalaurea sestrinstva, položen stručni ispit za primalje i položena pedagoška grupa predmeta

 

  1. Profesorica/profesor sociologije jedan izvršitelj, rad na neodređeno nepuno radno vrijeme (2 sata tjedno).

Uvjet: VSS, profesorica/profesor sociologije, položen stučni ispit

 

  1. Profesorica/profesor hrvatskog znakovnog govora jedan izvršitelj, rad na određeno radno vrijeme od 02. rujna 2013. do 31. kolovoza 2014. godine.

Uvjet: VŠS, profesorica/profesor, hrvatskog znakovnog govora položen stučni ispit.

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-isp., 90/11. i 16/12, 86/2012., 94/13.)

 

Za navedeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

 

Natječaj je otvoren 7 dana od dana objave.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole.

 

 

OIB: 91734340338,

MB:3791831

 

Karlovac, 12. studenog 2013.

 

 

 

 

 

Ravnateljica:

 

Jasminka Štajcer, dipl. knjižničar

 

 

Priloženi dokumenti:

Natjecaj_za_popunu_radnog_mjesta_2013

Skip to content