Natječaj za popunu radnog mjesta

Medicinska škola Karlovac, Karlovac, dr. Andrije Štampara bb raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

  1. Profesor/profesorica stručnih predmeta, doktor medicine, jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme 22 sata tjedno.

Uvjet: VSS, doktor medicine, položen stručni ispit i položena pedagoška grupa predmeta

 

  1. Profesor/profesorica stručnih predmeta, doktor medicine, jedan izvršitelj, rad na neodređeno puno radno vrijeme 22 sata tjedno.

Uvjet: VSS, doktor medicine, položen stručni ispit i položena pedagoška grupa predmeta

 

  1. Stručni učitelj/učiteljica prvostupnica/baccalaurea sestrinstva pet izvršitelja, rad na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjet: VŠS, prvostupnica/baccalaurea sestrinstva, položen stručni ispit i položena pedagoška grupa predmeta

 

  1. Stručni učitelj/učiteljica prvostupnica/baccalaurea sestrinstva jedan izvršitelj, vanjska suradnja (3 sata tjedno)  do 20. svibnja 2014.

Uvjet: VŠS, prvostupnica/baccalaurea sestrinstva, položen stručni ispit za primalje i položena pedagoška grupa predmeta

 

  1. Stručni učitelj/učiteljica, prvostupnica/baccalaurea physioth., jedan izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2015. godine.

Uvjet: VŠS, prvostupnica/baccalaurea physioth, položen stručni ispit i položena pedagoška grupa predmeta

 

  1. Profesorica/profesor računalstva jedan izvršitelj, rad na određeno nepuno radno vrijeme (3 sata tjedno).

Uvjet: VSS, profesorica/profesor informatike, položen stučni ispit

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-isp., 90/11. i 16/12, 86/2012., 94/13.)

Za navedeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren 7 dana od dana objave.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole.

 

OIB: 91734340338,

MB: 3791831

 

Karlovac, 23. prosinac 2014.                                                                ravnateljica:

Jasminka Štajcer, mag. nov.

 

Priloženi dokumenti:
Skip to content