Ove školske godine u našoj školi proveden je projekt „Zdrava hrana svakog dana“ („Healthy food every day“). Medicinska škola Karlovac bila je jedan od sudionika eTwinning projekta. Oznaku kvalitete za vođenje projekta dobile su nastavnice Sanja Penić, prof.savj. i Marijana Lukšić Puljak, dipl.med.techn., kao i učenici 3.b razreda koji su aktivno sudjelovali u realizaciji projekta. Kao rezultat, dobili smo certifikat oznake kvalitete (quality label).
Skip to content