U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, obrazovni sektor zdravstvo i socijalna skrb za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Istarsku županiju, u utorak, 29. kolovoza 2017. godine, u Medicinskoj školi u Rijeci, održano je Međužupanijsko stručno vijeće za medicinske sestre – medicinske tehničare (voditeljica – Elda Karadža, prof.reh., prof.savjetnik). Slike sa skupa i sadržaj rada stručnog vijeća dostupni su ovdje.

Skip to content