Medicinska sestra / tehničar

Medicinska sestra/tehničar
Z

Zanimanje:

medicinska sestra/tehničar

Opis:

Medicinski tehničari/ sestre pomažu pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć i njega, te rade na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprečavanju bolesti.

Potrebno obrazovanje:

 Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­medicinskog tehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

Za obavljanje poslova medicinskog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od pet godina.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nastavni plan za smjer medicinski sestra/tehničar opće njege

 

Opis poslova

Osnovni poslovi sestrinske skrbi uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima, provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, njegu pacijenata i štićenika, davanje uputa, vođenje dokumentacije i slično.

Poslovi i zadaće medicinske sestre ovise o radnom mjestu (glavna, odjelna ili timska medicinska sestra u bolnici, medicinska sestra u ambulanti, medicinska sestra u domu za skrb različitih kategorija korisnika i sl.) i području, odnosno o vrsti odjela na kojem radi (interna medicina, kirurgija, pedijatrija, psihijatrija itd.).

Medicinska sestra sudjeluje u sprečavanju širenja infekcija i provodi postupke za sprečavanje bolničkih infekcija. Nadzire higijenske uvjete na odjelu te surađuje s higijensko-epidemiološkom službom i s drugim stručnim službama. 

Vodi brigu o poslovnim, kadrovskim i materijalnim uvjetima, organizira nabavku i uporabu pomoćnih sredstava i materijala, nadzire trošenje lijekova, osposobljava pomoćno medicinsko osoblje, nadzire njihov rad i sl.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja medicinska sestra stječe znanja iz humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti, te znanja s područja zdravstvene njege. Za razumijevanje zdravstvene njege i njezinu primjenu u praksi, tijekom školovanja mora steći potrebna medicinska znanja i znanja iz psihologije i sociologije.

Medicinska sestra treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti, otporna na stres, empatična i razvijenih komunikacijskih vještina. U radu mora biti temeljita, pouzdana, brza i sabrana pri donošenju odluka, kreativna u rješavanju problema i emotivno stabilna. Mora imati human odnos prema bolesnicima i interes za rad s ljudima.

Mogućnosti zapošljavanja

Medicinske sestre zapošljavaju se u domovima zdravlja, bolnicama, liječničkim ordinacijama, umirovljeničkim domovima, dječjim vrtićima i lječilištima.

Zanimanje medicinska sestra

Uvjeti rada

Medicinska sestra obavlja posao u zatvorenom prostoru, na poslu vrlo često stoji ili hoda. Uglavnom jedino sjedi pri obavljanju administrativnih poslova. Često se treba saginjati, dizati i prenositi teške terete (pri spremanju postelje, okretanju i namještanju bolesnika u odgovarajući položaj, premještanju s postelje na postelju, na operacijski stol ili na kolica i sl.). Radi u timu i stalno je u kontaktu s ljudima. U stalnom je u kontaktu s pacijentima, članovima njihovih obitelji i drugim članovima tima.

Pri radu može biti izložena mogućnostima zaraze, neugodnim mirisima, prljavštini, vrućini, vlazi – ovisno o radnom mjestu i stanju u zdravstvenim ustanovama. Radi u dnevnim i noćnim smjenama, nedjeljom i praznikom.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenje glasa ili govora koje utječe na komunikaciju, kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, teža oštećenja funkcije kože na šakama i podlakticama, utvrđena alergija na profesionalne alergene, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže.

Skip to content