MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

Dr. Andrije Štampara 5,

47 000 Karlovac

KLASA: 132-01/19-06/1

URBROJ: 2133-43-19-02

U Karlovcu, 22.08.2019.godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Karlovac, Dr. Andrije Štampara 5 , 47 000 Karlovac, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata  objavljuje

SARŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNE  I DRUGE  IZVORE  ZA PRIPREMANJE  KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 Po raspisanim natječajima za :

  1. radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture na nepuno neodređeno radno vrijeme (33 sata tjedno),
  2. radno mjesto nastavnika psihologije na nepuno neodređeno radno vrijeme (20 sati tjedno),
  3. radno mjesto nastavnika stručnih predmeta (doktora medicine) na neodređeno puno radno vrijeme.

PRAVILA TESTIRANJA:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Karlovac, obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Način provjere i vrednovanja kandidata biti će objavljen putem poziva na testiranje kandidata.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će provesti procjenu i vrednovanje kandidata.

Nakon obavljene procjene i vrednovanja kandidata Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju i izrađuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Nakon utvrđene rang liste Povjerenstvo će postupiti sukladno članku 11. stavku 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Karlovac.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku  od  15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

  1. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017)
  2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018)
  3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17. i 68/18.),

 

 

 

 

 

                                                               POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

Skip to content