Konačna ljestvica poretka za upis u šk.god. 2017./2018. bit će objavljena dana 13. srpnja 2017. godine u 12 sati te će nakon toga biti moguć upis učenika. Dakle, u četvrtak, 13. srpnja, od 12,00 do 14,00 sati, a ostale dane u ranije objavljenim terminima.

Upisi traju od 13. do 19. srpnja 2017. godine.

Dana 13. srpnja od 12,00 do 14,00 sati. 

Dana 14., 17. i 18. srpnja od 9.00 do 14.00 sati. 

Dana 19. srpnja od 9.00 do 15. 00 sati.

Skip to content