Rok za prijavu studijskih programa i promjene prioriteta je 19. rujna 2022.g. do 13:59 sati. Visoko učilište može odrediti i raniji rok za prijavu na pojedine studijske programe.

OBJAVA REZULTATA: 12. 9. 2022.

ROK ZA PRIGOVORE: 14. 9. 2022. – obratiti se ispitnom koordinatoru škole  Margareta Havelka – 098 34 11 33 – margetta79@gmail.com

OBJAVA KONAČNIH REZULTATA: 19. 9. 2022.

PODJELA SVJEDODŽBI: 21. 9. 2022. – potvrde se mogu podići u tajništvu škole od 10.00 h do 11.00 h

Skip to content