Povodom obilježavanja 1. travnja – Dana klubova liječenih alkoholičara Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Karlovačke županije u suradnji s Odjelom za psihijatriju Opće bolnice Karlovac te Medicinskom školom Karlovac organiziraju javno-zdravstvenu preventivnu akciju „Alkohol nije rješenje“ koja će se održati 1. travnja 2017. god. (subota) na karlovačkoj Promenadi od 10 do 12 sati.

 

Ciljevi: Kroz izazivanje interesa šire javnosti te direktnim psihoedukacijskim pristupom upoznati građane sa mogućnostima liječenja alkoholizma te dati doprinos redukciji stigme duševnih bolesti u općoj populaciji.

Opis: Temeljem istraživanja provedenih među članovima karlovačkih Klubova liječenih alkoholičara, učenici Medicinske škole Karlovac će po karlovačkoj Promenadi poslagati prazne boce alkoholnih pića (pri čemu broj boca odgovara kvantitativnim pokazateljima prosječne količine pijenja alkohola kod osoba koje boluju od alkoholizma u periodu od jednog tjedna). Prolaznicima će dijeliti letke o prepoznavanju i mogućnostima liječenja alkoholizmam, a zdravstveni će djelatnici direktnim kontaktom s građanima realizirati psihoedukativni program te na taj način senzibilizirati građane za navedenu problematiku. Bit će to prilika za prezentirati našim sugrađanima načine prepoznavanja alkoholizma, kao i mogućnosti liječenja i rehabilitacije.

Koordinatori:

Igor Salopek, dr. med.,

Mario Sunarić, struč. spec. oec.,

Mateja Polović, učenica

 

Priloženi dokumenti:
Skip to content