MATEMATIKA  -14.6. 2016. – 20.6. 2016. – SVAKI DAN OD 8 SATI

KEMIJA – 14.6. – 11,40 – 12,15
17.6. – 9,50 – 12,15
20.6. – 8,00  – 9,50
21.6. – 10,40 – 12,15
23.6. – 8,00 – 9,50

KINEZITERAPIJA
20.6. – 8,00 – 10,30
21.6. – 8,00  – 10,30
23.6. – 8,00 – 10,40
24.6. – 8,00 – 10,40

NAČELA POUČAVANJA
27.6. – 14,00 – 15,35
28.6. – 14,00 – 15,35
29.6. – 14,00 -16,35
30.6. – 14,00 – 16,35

Skip to content