Natječaj se sastoji od tri kategorije. Učenici srednjih škola se mogu prijaviti na drugu i treću kategoriju do 20. svibnja 2013.

Za drugu kategoriju, učenici se mogu prijaviti pojedinačno ili u grupi od maksimalno tri učenika. Za prijavu je potrebno osmisliti i nacrtati strip o Europskoj uniji, zemljama članicama ili Hrvatskoj u EU-u. Strip može na humorističan način dočaravati kako zemlje članice vide Hrvatsku ili doživljaje hrvatskih građana o Europskoj uniji ili zemljama članicama. Prva nagrada uključuje put u Bruxelles od 4. do 7. srpnja 2013. godine, a druga i treća nagrada uključuje tablet računala.

Treća kategorija se odnosi na profesionalne i amaterske dizajnere. Za ovu kategoriju, mogu se prijaviti sve osobe koje zanima dizajn, bilo koje dobi, a koji imaju kreativna i inventivna vizualna rješenja koja obilježavaju pristupanje Hrvatske Europskoj uniji kao 28. članice. Uz vizualno rješenje, potrebno je osmisliti i uključiti prigodni slogan ili poruku. U ovoj kategoriji predviđene su novčane nagrade u iznosima od 15.000 kuna, 10.000 kuna i 5.000 kuna.

Više o samom natječaju dostupno je u dokumentima koji se nalaze u privitku te na web stranicama http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr&content=4679 i http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12336&sec=1933

 

Priloženi dokumenti:

02-08-Teens_A2

03-08-Profi_A2

pravila_natjecaja_HR

SS(1)

Skip to content