Natječaji za zasnivanje radnog odnosa

Literatura za pripremu kandidata za testiranje po raspisanim natječajima

Natječaj za nastavnika fizike-nepuno radno vrijeme 4h

Natječaj za nastavnika stručnih predmeta- dr.med.-nepuno radno vrijeme 36h

Natječaj za nastavnika stručnih predmeta- magistar farmacije-nepuno rv 7h

Natječaj za nastavnika stručnih predmeta- magistar farmacije-puno rv

Natječaj za nastavnika stručnih predmeta-sestre

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto nastavnika/ice njemačkog jezika

Testiranje kandidata održat će se dana 15.03.2023. godine, s početkom u 12:30 sati, u Medicinskoj školi Karlovac, u čitaonici Škole.

–  12 sati i 15 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
–  12:30 sati – Početak intervjua.

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:
Dukovčić Marija
Salinger Tea

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

Poziv na testiranje (PDF)

Natječaj za popunu radnih mjesta – nastavnik/ica njemačkog jezika, nastavnik/ica stručnih predmeta (magistar/magistra farmacije)

Natječaj za nastavnika/icu njemačkog jezika, nepuno radno vrijeme: Natječaj za nastavnika/icu njemačkog jezika.pdf
Natječaj za nastavnika/icu stručnih predmeta (magistar/magistra farmacije), nepuno radno vrijeme: Natječaj za nastavnika/icu stručnih predmeta (nepuno radno vrijeme).pdf
Natječaj za nastavnika/icu stručnih predmeta (magistar/magistra farmacije), puno radno vrijeme: Natječaj za nastavnika/icu stručnih predmeta, puno radno vrijeme.pdf

Literatura za pripremu: Literatura za pripremu kandidata za testiranje po raspisanim natjecajima.pdf

Natječaj za osobe u pratnji učenika

Medicinska škola objavljuje poziv na natječaj za osobe u pratnji učenika, koji će obavljati stručnu praksu u inozemstvu po odobrenom projektu “Budi sretan, budi zdrav”.

Natječaj se raspisuje za sljedeću mobilnost:
2. Slovenija, 1 pratitelj, 05.03.-19.03.2023.

 • Prijavnica, motivacijsko pismo i kriteriji odabira, nalaze se na kraju teksta
 • Prijavna dokumentacija dostavlja se u tajništvo škole
 • Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku
 • Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje
 • Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo


Trajanje natječaja i objava rezultata

 • Natječaj je otvoren do 21.2.2023. do 14 sati
 • Rezultati odabranih nastavnika u pratnji, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na
  oglasnoj ploči i web stranici škole najkasnije do 27.2.2023. do 15 sati
 • Nastavnici imaju pravo žalbe
 • Rok žalbe je do 28.2.2023. do 12 sati, a podnose se ravnateljici škole

Prijavnica
Motivacijsko pismo i kriteriji
Obveze nastavnika

Skip to content