Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto nastavnika/ice njemačkog jezika

Testiranje kandidata održat će se dana 15.03.2023. godine, s početkom u 12:30 sati, u Medicinskoj školi Karlovac, u čitaonici Škole.

–  12 sati i 15 minuta – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
–  12:30 sati – Početak intervjua.

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:
Dukovčić Marija
Salinger Tea

Ako kandidat ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

Poziv na testiranje (PDF)

Popis učenika pozvanih na Županijsko natjecanje iz latinskog jezika

 

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA, OGULIN
Ime i prezime Bodovi Mentor
Andro Zrnc 29 Robert Šćerbe
Dora Kurelac 25 Robert Šćerbe
Kaja Jerak 24 Robert Šćerbe
Luči Vukelić 24 Robert Šćerbe
 
GIMNAZIJA KARLOVAC
Ime i prezime Bodovi Mentor
Matija Umnik 42 Dalia Popović
Jana Božičević 31 Dalia Popović
Paola Krivačić 29 Dalia Popović
Allegra Žgela 22 Zrinka Nekić
 

MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC
Ime i prezime Bodovi Mentor
Ramiza Munjaković 22 Dalia Popović
     

Natječaj za popunu radnih mjesta – nastavnik/ica njemačkog jezika, nastavnik/ica stručnih predmeta (magistar/magistra farmacije)

Natječaj za nastavnika/icu njemačkog jezika, nepuno radno vrijeme: Natječaj za nastavnika/icu njemačkog jezika.pdf
Natječaj za nastavnika/icu stručnih predmeta (magistar/magistra farmacije), nepuno radno vrijeme: Natječaj za nastavnika/icu stručnih predmeta (nepuno radno vrijeme).pdf
Natječaj za nastavnika/icu stručnih predmeta (magistar/magistra farmacije), puno radno vrijeme: Natječaj za nastavnika/icu stručnih predmeta, puno radno vrijeme.pdf

Literatura za pripremu: Literatura za pripremu kandidata za testiranje po raspisanim natjecajima.pdf

Skip to content