Arhiva natječaja

Natječaj za nastavnika stručnih predmeta

MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC 47000 Karlovac, Dr. Andrije Štampara 5, tel./fax: (047) 431-371 e-mail: medicinska.skola@ka.t-com.hr Klasa:132-01/21-02/3 Urbroj:2133-43-21-01 Karlovac, 30.08.2021. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i...

Natječaj za nastavnika stručnih predmeta

MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC 47000 Karlovac, Dr. Andrije Štampara 5, tel./fax: (047) 431-371 e-mail: medicinska.skola@ka.t-com.hr Klasa:132-01/21-02/4 Urbroj:2133-43-21-01 Karlovac, 30.08.2021. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i...

Skip to content