“Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske

a ljubavi ne bih imao

bio bih mjed što ječi

ili cimbal što zveči.

Kad bih imao dar proricanja

i znao sva otajstva

i sve spoznaje

i kad bih imao svu vjeru

da bih i gore premještao

a ljubavi ne bih imao – ništa sam!

Ljubav je velikodušna,

dobrostiva je ljubav,

ne zavidi,

ljubav se ne hvalisa,

ne nadima se;

nije nepristojna,

ne traži svoje,

nije razdražljiva,

ne pamti zlo;

ne raduje se nepravdi,

a raduje se istini;

sve pokriva, sve vjeruje,

svemu se nada, sve podnosi.

Ljubav nikad ne prestaje. (I. Korinćanima 13)

Skip to content